Kan alkoholafvænning gøre, at du aldrig rører alkohol igen?

22 May 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, som forskellige personer af diverse karaktertyper stiller sig selv.

Den hardcore alkoholiker kan frygte, at vedkommende aldrig kommer til at røre alkohol igen.

Personen under behandling kan med Alkoholafvænning frygte, at man aldrig kan begå sig i sociale sammenhænge, hvor der er alkohol på bordet, igen, hvilket man tit ser ske i Danmark, der er sådan en alkoholinficeret kultur.

Folk uden kendskab til alkoholbehandling og dermed alkoholafvænning kan måske ikke helt forstå, hvor virksomt det egentlig er, og om der hver gang er tale om, at den ramte skal tage noget a la Antabus hver dag, så man er sikker på, at der ikke ender alkohol i maven på vedkommende.

For at starte fra bunden med lige disse tre udvalgte tilfælde, så er alkoholafvænning mange forskellige ting, der ikke bare er medicin. Det er i lige så høj grad terapi, samtaler, opfølgende snakke og andet, som man oplever under for eksempel et ophold på et behandlingscenter og efterfølgende ambulant behandling.

Som det andet så er det bestemt svært at begå sig som ædru alkoholiker i lag, hvor man ikke kan undgå alkohol, men hvis man er blandt de rette mennesker, der forstår ens situation, og ens forudgående og nuværende behandling virker og har virket, så er det bestemt ikke umuligt.

Angående det første, så er tanken bestemt, at man aldrig skal drikke mere. For man ser stort set sjældent, at en tidligere dranker kan drikke moderat, uden det stikker helt af.

Derfor kalder man det også at være “ædru alkoholiker”, for man er stadigvæk alkoholiker, der lever med sygdommen alkoholisme, som man så vælger ikke at aktivere hver dag.

Og er man alkoholiker nu, var det så ikke på tide, at man gik på alkoholafvænning og sørgede for at få rede på ens liv for sig selv og ens omgivelser?

More articles