Gulvafslibning kan blive forskellig, selvom det foregår i samme hus

28 July 2020 Anders Lundtang Hansen

editorial

Det kan måske forekomme overraskende, men lad os sige, at du er en privat person, som har et hus, hvor flere rum har et trægulv, og træet er af samme sort, og det hele blev lagt på samme tid, så det så nogenlunde ens ud, og man fik en sammenhængskraft på denne måde.

Og man har endda sørget for at gøre dem rene på samme tidspunkt hver gang samtidig og med de samme remedier.

Men når gulvafsliberen så kommer ud, så bliver det bedømt, at der skal laves forskellige tiltag på de forskellige gulve, også selvom man havde forklaret om gulvene over telefonen eller per mail.

Det ville give mening for de fleste, hvis der nu var tale om forskellige arter af trægulve, og de måske var blevet lagt på forskellige tidspunkter, men det omvendte kan også forekomme, når det er lagt samtidigt og forsøgt vedligeholdt på samme måde.

For der er jo mange andre ting, der spiller ind på, hvordan et trægulv ender med at tage sig ud, selvom de er blevet lagt samtidigt.

Det drejer sig blandt andet om alt fra, at lyset fra vinduerne kan gøre, at farvet i træet falder mere, til, at man belaster gulvene på forskellige måder, fordi det ene lokale bliver brugt mere end det andet.

Noget slitage kan måske ikke beskues med det blotte øje hver gang, hvorfor man forsømmer at komme det ekstra beskidte til livs, når forekommer.

Og så kan der jo ske uheld med videre i rum, som gør, at gulvet taget medfart på en måde, der kræver ekstra behandling, når gulvafsliberen kommer ud.

Man skal blot være glad for, at den gode gulvafsliber på peger dette for dig og forklarer, hvordan man skal gribe de respektive gulve an, så de sammenlagt kan komme til at tage sig flotte ud igen.

More articles