Få alkoholbehandling på et behandlingscenter

10 March 2020 Lotte Hindsberg

editorial

I Danmark er det muligt at få hjælp hvis man har et misbrug uanset hvilken karakter misbruget har. Det er underordet om det er et alkoholmisbrug, stofmisbrug eller en anden form for misbrug. Det er muligt at få gratis hjælp, men kræver at man opgiver sit cpr. nr. Kommunen skal bruge det for at kunne betale for opholdet og det er udelukkende af juridiske årsager. Du kan vælge ikke at opgive dit cpr. nr. og forblive anonym, men så kræver det at du selv betaler for behandlingen. Du kan få hjælp via et behandlingscenter, din læge eller din kommunale sagsbehandler.

Tidligere former for behandling

Tidligere behandling af alkoholmisbrug forgik ved at en misbruger blev afgiftet og så fik han en håndfuld antabus med hjem, så han ikke kunne drikke. Troede man. Desværre har det vist sig at trangen til at drikke er større, end frygten for at blive syg af antabussen og at det er vigtigt at få kigget på årsagerne bag misbruget. Der er en større sandsynlighed for at blive ædru og forblive ædru, hvis der arbejdes med årsagerne til misbruget.

Behandlingen i dag

I dag arbejder man langt mere helhedsorienteret og ved siden af den reelle afgiftning, arbejdes der som nævnt med årsagerne til misbruget. Lige så vigtigt arbejdes der også med tiden efter endt behandling. En misbruger har brugt mange timer dagligt på sit misbrug og ofte består hele personens netværk også af misbrugere. De timer og netværk skal udskiftes ,med noget andet for at øge chancerne for at misbrugeren forbliver ædru.

Der ydes også en stor hjælp til misbrugerens familie, hvis de ønsker det. Både i forhold til hvordan de kan støtte misbrugeren, men også hvordan de selv kan komme videre. Mange pårørende liv er meget påvirket af misbrugerens misbrug og kan have brug for at få bearbejdet deres egne traumer, som er konsekvensen af misbruget. 

More articles