Få marskandiseren til hjælp ved rydning af dødsbo

06 April 2020 Astrid Pedersen

editorial

Når et menneske dør, vil det – foruden eventuelle efterlevende – som regel efterlade sig en del materielt gods i sin sidste bolig. Dette benævnes dødsboet, og kan antage større eller mindre dimensioner. Afvikling af dette dødsbo vil som oftest påhvile de tætteste pårørende, lige som det også er dem som skal sørge for begravelses forberedelserne og andre vigtige opgaver som knytter sig til et dødsfald.

Rydning af dødsbo kan godt være et tungt stykke arbejde – på rigtig mange måder. Er du ikke i besiddelse af en bil med anhængertræk, og har du ikke adgang til at låne en kassevogn eller en varebil, kan det godt være op ad bakke at skulle forestå bortskaffelsen af store møbler og vanskeligt håndterbare effekter. Dette gælder især hvis den nu afdøde var bosat i en etage ejendom uden elevator.

Samtidig kan det være tungt og svært at skulle gennemgå ejendelene tilhørende et nært stående familiemedlem. Der kan knytte sig minder til såvel boligen som til de genstande, som befinder sig heri. Og så kan det være rart at have en professionel fagperson til hjælp.

Få den bedste assistance til rydning af dødsbo hos din lokale marskandiser

Uanset dødsboets størrelse, kan du altid få hjælp til vurdering og tømning heraf hos en marskandiser, som er autoriseret til håndtering af dødsbo. En marskandiser vil kunne hjælpe dig med at vurdere de enkelte effekter i dødsboet, og med at beslutte om disse skal bortskaffes via genbrugs pladsen, sælges gennem marskandiserens egen butik, doneres til velgørende formål eller eventuelt sættes til salg ved en auktion.

Marskandiseren i Store Kongensgade har mange årtiers erfaring inden for vurdering og rydning af dødsbo i København, og hjælper dig gerne med at sortere og vurdere din afdødes jordiske gods.

Du kan læse mere om tømning af dødsbo og Marskandiseren i Store Kongensgade på dødsbo-rydning.dk

More articles