Få hjælp til opdatering af skøde ved køb eller overdragelse af bolig

25 November 2019 Astrid Pedersen

editorial

En ejerbolig – hvad end det handler om et hus eller om en lejlighed – har mange dokumenter tilknyttet. Der er således en del papir arbejde at holde styr på, når boligen skal skifte hænder. Hvad end dette ejerskifte foregår i forbindelse med et helt ordinært salg, eller om der er tale om en overdragelse af hele eller dele af boligen, skal der foreligge klare aftale dokumenter, i hvilke de juridiske forhold omkring boligens nye ejerforhold er nedfældet.

Overdrages boligen ved en handel, vil et af de vigtige dokumenter i denne sammenhæng være købsaftalen, som angiver et kontraktligt bindende forhold mellem dig som køber og forrige ejer som sælger. Skal huset eller lejligheden overdrages i forbindelse med skilsmisse eller samlivs ophør – for eksempel som en del af bodelingen – skal der også foreligge klar juridisk dokumentation for den indgåede aftale. Og indgår boligen som del af en arv i forbindelse med et dødsfald, gælder det ligeså at alle formalia skal være på plads, førend ejerskabet er fuldbyrdet.

Få styr på skødet ved overtagelse af hus eller lejlighed

Ud over diverse aftale dokumenter, er det også vigtigt at få opdateret og tinglyst skødet tilhørende den pågældende bolig. Hver gang en bolig skifter hænder, skal skødet opdateres med de korrekte oplysninger om boligens ejerforhold. Det er nemlig skødet, som gælder som den officielle – og eneste offentligt tilgængelige – dokumentation for dit ejerskab over boligen.

Skødet ligger offentligt tilgængeligt for almenheden – det vil sige, alle med adgang til internettet – i det digitale tinglysningsregister, også kaldet Tingbogen. Får du ikke opdateret skødet, vil forrige ejer stå opført som den retmæssige ejer, hvilket kan give vedkommende nogle fordele, blandt andet i forhold til optagelse af lån med sikkerhed i ejendommen.

Du kan få hjælp fra en skøde boligadvokat til håndtering af skøde – læs mere på eboligadvokat.dk

More articles